Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya (March 20, 2019)

Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

More Videos

Pondahan ni Kuya (April 24, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya April 24, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 23, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya April 23, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 22, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya April 22, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 17, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya April 17, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 15, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya April 15, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 12, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya April 12, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 11, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya April 11, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 10, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya April 10, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 09, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya April 09, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 03, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya April 03, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!